Sisältömarkkinointi

Sisältöä markkinointiin

Sisältömarkkinointi (engl. content marketing) on päivän sana. Sisältömarkkinoinnilla tarkoitetaan yrityksen liiketoiminnan edistämiseen tähtäävää ja asiakkaan tarpeisiin vahvasti pohjautuvaa sisällöntuotantoa, jota tehdään nykyään yleisimmin verkossa, mutta se on tuttua myös perinteisemmistä medioista kuten asiakaslehdistä. Sisältömarkkinointi perustuu hyvään sisältöön, joka joko hyödyttää, huvittaa tai informoi lukijaansa tai katsojaansa. Se on täten myös usein asiantuntijamarkkinointia, jolla yritys tuo osaamistaan esille. Sisältömarkkinoinnissa olennaisinta on sananmukaisesti itse sisältö. Se …

View Post

Sähköpostin kirjoittaminen

Miten luoda hyvä sähköpostimarkkinointiviesti?   Hyvän sähköpostimarkkinointiviestin laatiminen ei ole salatiedettä. Sähköpostimarkkinoinnissa on tärkeää ottaa median suomat hyödyt irti, joita ovat mm. kohdennettavuus ja seurattavuus. (Toim. huom.: sähkopostimarkkinointiviestillä tarkoitetaan tässä artikkelissa sähköpostitse lähetettäviä myynti-, tarjous- tms. kirjeitä. Niiden pyrkimyksenä on saada vastaanottaja tekemään haluttuja toimenpiteitä, joka lähes poikkeuksetta on hiiren napsautus oikeassa kohdassa.) Ennen viestiä Lähettäessäsi sähköisiä markkinointikirjeitä muista kunnioittaa …

View Post