Sisältömarkkinointi

Sisältöä markkinointiin

Sisältömarkkinointi (engl. content marketing) on päivän sana. Sisältömarkkinoinnilla tarkoitetaan yrityksen liiketoiminnan edistämiseen tähtäävää ja asiakkaan tarpeisiin vahvasti pohjautuvaa sisällöntuotantoa, jota tehdään nykyään yleisimmin verkossa, mutta se on tuttua myös perinteisemmistä medioista kuten asiakaslehdistä.
Sisältömarkkinointi perustuu hyvään sisältöön, joka joko hyödyttää, huvittaa tai informoi lukijaansa tai katsojaansa. Se on täten myös usein asiantuntijamarkkinointia, jolla yritys tuo osaamistaan esille. Sisältömarkkinoinnissa olennaisinta on sananmukaisesti itse sisältö. Se tarjoaa tietoa ja näkökulmia sekä vastauksia tunnistettuihin ja piileviin tarpeisiin. Se myös tarkkailee ja tulkitsee muutoksen merkkejä tavalla, joka palvelee samasta aihepiiristä kiinnostuneita.
Digitaalisessa markkinoinnissa sisällön keskipiste on yleensä verkkosivusto, -kauppa tai blogi. Sen ohessa uutiskirje toimii sisällön jakelumekanismina ja sosiaalinen media ylläpitää keskustelua aiheesta. Oikeanlaisen sisällön tuottamisen suhteen oivallinen neuvo on asettua kohderyhmän saappaisiin ja pyrkiä pohtimaan mahdollisimman rehellisesti, onko tuotettu sisältö sellaista, joka kiinnostaa kohderyhmää. Onko se sellaista mitä itse lukisit?
Sen sijaan, että asiakkaalle tarjottaisiin vain tiukasti tuotteen yksityiskohtiin perustuvaa markkinointimateriaalia, on ajateltava laajemmin. Asiakkaasi selaavat verkkoa etsiessään ratkaisua ongelmaansa arvioidakseen sen soveltuvuutta omiin tarpeisiinsa. Lukijoita aidosti kiinnostava, hyvin kirjoitettu blogikirjoitus vastaa kysyntään. Blogia lukiessaan asiakkaalla on mahdollisuus nauttia sekä hyvin laaditusta toimituksellisesta sisällöstä että tuotteitasi ja palvelujasi koskevasta uusimmasta tiedosta.
Sisältömarkkinointi elää ja mukautuu ajan hengessä. Tämän päivän sisältömarkkinointi ei pelkästään kerro, kuinka teet jotain vaan antaa siihen myös työkaluja ja on ennen kaikkea jatkuvaa palvelua kohderyhmälle: ongelmanratkaisua, asiakastilanteen ja ostovaiheen ymmärrystä sekä sen markkinointia.