Potkua aloittavan yrittäjän markkinointiin

Aloittavalla yrittäjällä on monia asioita pohdittavanaan. Markkinointi on yksi tärkeimmistä osa-alueista, sillä se toimii yhdyssiteenä asiakkaan ja yrityksen välillä. Markkinointi on osa yrityksen ajattelu- ja toimintatapaa.
Aloittavan yrittäjän kannattaa hyödyntää ammattilaisia yrityksen graafisen ilmeen ja ideologian kiteyttämiseen ja markkinointimateriaalien suunnitteluun. On hyvä luoda jo alussa vankka pohja yrityksen markkinointiviestinnälle ja kiinnittää huomiota ulkoiseen identiteettiin pitkällä tähtäimellä, sillä mainonnassa tutuksi tulleen ulkoasun olisi hyvä säilyä samanlaisena vuodesta toiseen.
Yritys elää vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa ja erityisesti markkinointiviestinnässä on nykyisin tärkeää vaikuttaa useassa eri kanavassa samanaikaisesti.
DmgON tarjoaa työkaluja ja palveluita yritysten markkinoinnin tueksi. Valmiit starttipaketit aloittelevia yrittäjiä ajatellen sekä räätälöidyt ratkaisut niin pienen kuin suurenkin yrityksen tarpeet huomioiden. Kysy lisää!
Lue myös brändäyksestä.